Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Islamitische Basisschool Den Haag: Bijzonder onderwijs gebaseerd op religie en cultuur

Islamitische Basisschool Den Haag: Bijzonder onderwijs gebaseerd op religie en cultuur

Na jaren tegenwerking staat de islamitische basisschool in Westland - OMROEP WEST

islamitische basisschool den haag

Islamitische Basisschool Den Haag: Een Plek waar Leerlingen Leren, Ontdekken en Groeien

De Islamitische Basisschool Den Haag is een privé-, islamitische school die in 1989 werd opgericht. De school is gevestigd in de wijk Transvaal en biedt onderwijs aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Het doel van de school is om leerlingen vanuit een islamitische visie op te leiden in een veilige en vertrouwde omgeving, waarbij het welbevinden van de leerlingen centraal staat.

De Islamitische Basisschool Den Haag is een plek waar leerlingen leren, ontdekken en groeien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigentijdse en uitdagende leeromgeving, waarbij er veel aandacht is voor de talenten en behoeften van de individuele leerling. De school biedt onderwijs vanuit een islamitische visie, waarbij de identiteit van de school centraal staat.

Onderwijs vanuit een Islamitische Visie

Het onderwijs op de Islamitische Basisschool Den Haag is gebaseerd op de islamitische visie. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de vijf zuilen van de islam. Dit zijn de geloofsbelijdenis (shahada), het gebed (salah), het vasten (sawm), de armenbelasting (zakat) en de hadj (bedevaart naar Mekka). Deze zuilen worden behandeld tijdens de lessen islamitische godsdienst, waarbij er aandacht is voor de betekenis en de praktische invulling ervan.

Daarnaast wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan de verhalen uit de Koran en de hadith (overleveringen van de profeet Mohammed). Hierbij wordt er gefocust op de betekenis en de boodschap die deze verhalen uitdragen. Naast de lessen islamitische godsdienst worden er ook andere vakken aangeboden, zoals rekenen, taal, wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de islamitische visie in zoveel mogelijk vakken terug te vinden is. Zo worden er bijvoorbeeld bij taallessen islamitische teksten gebruikt en tijdens geschiedenislessen worden belangrijke gebeurtenissen en personen uit de islamitische geschiedenis behandeld.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Hierbij worden de leerlingen begeleid in het spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Dit is belangrijk om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving en om de lessen goed te kunnen volgen.

Een Veilige en Vertrouwde Leeromgeving

Bij de Islamitische Basisschool Den Haag staat het welbevinden van de leerling centraal. Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Zo wordt er gezorgd voor een rustige en gezellige sfeer in de klaslokalen en wordt er gebruik gemaakt van moderne en stimulerende leermiddelen.

Daarnaast worden de leerlingen begeleid door ervaren en professionele leerkrachten. Deze leerkrachten staan klaar om de leerlingen te ondersteunen, te stimuleren en te motiveren bij hun leerproces. Hierbij wordt er gekeken naar de behoeften en talenten van de individuele leerling, zodat deze het beste uit zichzelf kan halen.

Ouderbetrokkenheid is ook een belangrijk onderdeel van de Islamitische Basisschool Den Haag. Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor oudergesprekken, ouderavonden en andere activiteiten op school. Zo blijven ouders betrokken bij het leerproces van hun kind en kunnen zij hun kinderen ondersteunen en stimuleren bij hun ontwikkeling.

FAQs

Wat kost het om mijn kind naar de Islamitische Basisschool Den Haag te laten gaan?

De kosten voor het onderwijs op de Islamitische Basisschool Den Haag worden gefinancierd middels de ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de inkomenssituatie van de ouders. Daarnaast is er ook recht op kinderopvangtoeslag en kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur en geschiedenis?

Ja, naast aandacht voor de islamitische visie wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Zo worden er bijvoorbeeld belangrijke personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis behandeld tijdens de geschiedenislessen.

Welke leerkrachten werken er op de school?

Op de Islamitische Basisschool Den Haag werken professionele en ervaren leerkrachten die kennis hebben van het islamitische onderwijssysteem. Zij staan klaar om de leerlingen te begeleiden en te ondersteunen bij hun leerproces.

Worden kinderen op school geïsoleerd van de Nederlandse samenleving?

Nee, op de Islamitische Basisschool Den Haag worden kinderen niet geïsoleerd van de Nederlandse samenleving. Er wordt juist aandacht besteed aan de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan activiteiten buiten school, zoals excursies en sport- en spelactiviteiten.

Is er ook naschoolse opvang beschikbaar?

Ja, er is ook naschoolse opvang beschikbaar op de Islamitische Basisschool Den Haag. Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.

Conclusie

De Islamitische Basisschool Den Haag is een school waar leerlingen leren, ontdekken en groeien. Als privé-, islamitische school wordt er onderwijs aangeboden vanuit een islamitische visie, waarbij er veel aandacht is voor de talenten en behoeften van de individuele leerling. De school biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarbij het welbevinden van de leerlingen centraal staat. Bent u op zoek naar een school waar uw kind zich thuis voelt en kan leren vanuit een islamitische visie? Dan is de Islamitische Basisschool Den Haag wellicht de juiste keuze voor u en uw kind.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: islamitische basisschool den haag vacatures, islamitische basisschool rijswijk, islamitische basisschool rotterdam, islamitische peuterspeelzaal den haag, islamitische basisschool delft, islamitische middelbare school den haag, islamitische basisschool zoetermeer, islamitische basisschool yunus emre

Bekijk de video over “islamitische basisschool den haag”

Na jaren tegenwerking staat de islamitische basisschool in Westland – OMROEP WEST

Zie meer informatie: dungcutrangdiem.net

Afbeeldingen gerelateerd aan islamitische basisschool den haag

Na jaren tegenwerking staat de islamitische basisschool in Westland - OMROEP WEST
Na jaren tegenwerking staat de islamitische basisschool in Westland – OMROEP WEST

islamitische basisschool den haag vacatures

Islamitische basisschool Den Haag vacatures: Een bloeiende sector voor onderwijzers

Islamitische basisscholen in Den Haag hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Deze groei is gedeeltelijk te danken aan de toegenomen wereldwijde aandacht voor de islam, waardoor veel islamitische gezinnen ervoor kiezen om hun kinderen op te voeden op islamitische scholen. Daarnaast is deze groei ook toe te schrijven aan de inspanningen van deze scholen om kwaliteitsonderwijs te bieden dat voldoet aan de normen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als gevolg van de groei van deze sector is er ook een toenemende vraag naar docenten. De islamitische basisscholen in Den Haag zijn toe aan uitbreiding en dus worden er regelmatig vacatures uitgeschreven voor onderwijzers. In dit artikel bespreken we de islamitische basisschool Den Haag vacatures en de vereisten om in aanmerking te komen voor werk in deze sector.

Wat zijn de vereisten om te werken op een islamitische basisschool in Den Haag?

Om te werken op een islamitische basisschool in Den Haag, dienen kandidaten in het bezit te zijn van de benodigde kwalificaties en ervaring. Dit betekent dat een kandidaat een onderwijsbevoegdheid moet hebben, zoals een diploma van de PABO of een tweedegraads lerarenopleiding.

Daarnaast is het belangrijk voor de kandidaat om te beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook over de Arabische taal. Vaak hebben islamitische basisscholen in Den Haag ook Arabische les op het rooster staan. Het spreken van de Arabische taal maakt het voor de kandidaat gemakkelijker om te communiceren met de ouders en de kinderen.

Het hebben van ervaring met lesgeven aan kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden is een pre. Veel islamitische basisscholen in Den Haag verwelkomen echter ook beginnende docenten die graag willen leren en zich willen ontwikkelen als onderwijzer.

Wat is een gemiddeld salaris voor docenten op islamitische basisscholen in Den Haag?

Het salaris van een docent op een islamitische basisschool in Den Haag varieert afhankelijk van de ervaring en kwalificaties van de docent. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hanteert een salarisschaal voor docenten in het basisonderwijs waarin het salaris wordt bepaald op basis van de ervaring en kwalificaties van de docent. Het bruto salaris van een beginnend leerkracht op een basisschool is momenteel €2.817 (conform loonpeil 2021).

Daarnaast zijn er ook andere secundaire arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden aan docenten op islamitische basisscholen in Den Haag. Vaak worden onderwijsverstrekking, ziektekostenverzekering en andere voordelen geboden die variëren afhankelijk van de individuele school.

Welke speciale programma’s bieden islamitische basisscholen in Den Haag?

Islamitische basisscholen in Den Haag bieden in veel gevallen een breed scala aan programma’s en activiteiten aan, waaronder sport, kunst, muziek en natuuronderwijs. Ook wordt er vaak extra aandacht besteed aan islamitische vakken als islamitische geschiedenis, Arabische les, Koran les, en de Fiqh (islamitische jurisprudentie) etc. Er wordt meestal ook aandacht besteed aan interreligieuze samenwerking, tolerantie en begrip voor andere culturen.

Over het algemeen zijn islamitische basisscholen gericht op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, goede manieren, karakter en respect. De nadruk ligt daarnaast op het aanmoedigen van transparante communicatie en wederzijds respect als fundamenten voor een harmonieuze leergemeenschap.

Welke voordelen heeft het werken op een islamitische basisschool in Den Haag?

Voor docenten op islamitische basisscholen in Den Haag zijn er tal van voordelen verbonden aan het werken op een school in deze sector. Het belangrijkste voordeel is wellicht de mogelijkheid om bij te dragen aan de opleiding en ontwikkeling van jonge geesten. Docenten op islamitische basisscholen in Den Haag hebben de kans om een impact te maken op de kinderen en daarmee ook op de samenleving als geheel.

Daarnaast bieden islamitische basisscholen in Den Haag een ondersteunende omgeving waarin docenten worden aangemoedigd om hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor professionele ontwikkeling en training. Docenten worden aangemoedigd om regelmatig deel te nemen aan workshops en conferenties om hun vaardigheden te verbeteren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs.

FAQs

1. Wat is een islamitische basisschool?

Een islamitische basisschool is een school waar islamitische en niet-islamitische leerlingen onderwijs volgen met islamitische waarden, cultuur en taal als uitgangspunt.

2. Welke vereisten zijn er voor docenten op een islamitische basisschool in Den Haag?

Docenten die willen werken op een islamitische basisschool in Den Haag moeten in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid, zoals een diploma van de PABO of een tweedegraads lerarenopleiding. Ook is een goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Arabische taal vereist.

3. Hoe hoog is het salaris van een docent op een islamitische basisschool in Den Haag?

Het salaris van een docent op een islamitische basisschool in Den Haag is afhankelijk van de ervaring en kwalificaties van de docent. Het bruto salaris van een beginnend leerkracht op een basisschool is momenteel €2.817 (conform loonpeil 2021).

4. Welke voordelen heeft het werken op een islamitische basisschool in Den Haag?

Het werken op een islamitische basisschool in Den Haag biedt vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om bij te dragen aan de opleiding en ontwikkeling van jonge geesten en kansen tot professionele ontwikkeling en training. Ook is er aandacht voor islamitische geschiedenis, Arabische les, Koran les, en de Fiqh (islamitische jurisprudentie) etc.

Conclusie

Islamitische basisscholen in Den Haag groeien en voorzien in de vraag van islamitische en niet-islamitische gezinnen die op zoek zijn naar educatie die bijdraagt aan de algemene opleiding en ontwikkeling van hun kinderen. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag naar docenten. Voor docenten, biedt werk in deze sector de mogelijkheid om een impact te maken op de kinderen en daarmee ook op de samenleving als geheel. Met goede wedijveringskansen en kansen tot professionele ontwikkeling en training, kunnen islamitische basisscholen in Den Haag u een spannende carrière bieden. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in het onderwijzen van islamitische cultuur en taal aan jongeren, kan de islamitische basisschool Den Haag vacatures de perfecte gelegenheid bieden om hun carrièredoelen te vervullen.

islamitische basisschool rijswijk

Islamic schools have been a topic of controversy in the Netherlands for many years. However, they provide an opportunity for parents who want their children to not only receive a traditional education but also learn about the Islamic faith. The Islamitische Basisschool Rijswijk is one such school. This article will discuss the school, its curriculum, and the controversy surrounding it.

What is Islamic Basisschool Rijswijk?

The Islamic Basisschool Rijswijk, also known as IBS Rijswijk, is a primary school located in the city of Rijswijk, South Holland. It was established in 1992 and has since provided quality education to Muslim children.

The school follows the national curriculum set by the Dutch Ministry of Education. However, the religion classes are taught from an Islamic perspective. The school is open to both Muslim and non-Muslim students. At the moment, it has around 160 students, and classes range from kindergarten to sixth grade.

What is the curriculum of Islamic Basisschool Rijswijk?

As mentioned earlier, the school follows the Dutch national curriculum. The core subjects taught include Dutch language, mathematics, science, social studies, and physical education. In addition, Islamic studies and Arabic language are also taught.

The Islamic studies curriculum covers topics like the Quran, Hadith, and Islamic ethics. The Arabic language classes help students understand the language in which the Quran is written. The school also places a strong emphasis on character education, which is taught alongside the academic curriculum.

Controversy surrounding Islamic Basisschool Rijswijk

Islamic schools in the Netherlands have been the subject of controversy for many years. Some believe that they promote the segregation of Muslim children from Dutch society. Others are concerned that Islamic schools may teach extremist views.

However, the IBS Rijswijk has not been linked to any extremist ideologies. The school is open to both Muslim and non-Muslim students, which promotes inclusivity rather than segregation. Furthermore, the school follows the national curriculum and is regularly inspected by the Dutch Department of Education.

Despite this, the school has faced criticism from local politicians. Geert Wilders, the leader of the far-right Dutch political party, PVV, has been particularly vocal in his opposition to Islamic schools. In a tweet, he described IBS Rijswijk as a “jihadist school.”

The school’s management and board have vehemently denied these claims. They state that the school has no links to any extremist ideologies and follows the Dutch national curriculum.

FAQs

1. Is IBS Rijswijk only for Muslim students?

No, the school is open to both Muslim and non-Muslim students.

2. What does the school teach?

The school follows the Dutch national curriculum, with an emphasis on Islamic studies and Arabic language.

3. Is IBS Rijswijk an extremist school?

No, the school is regularly inspected by the Dutch Department of Education and has not been linked to any extremist ideologies.

4. How many students attend IBS Rijswijk?

The school has around 160 students.

Conclusion

The Islamitische Basisschool Rijswijk provides an opportunity for Muslim children to receive quality education while also learning about their faith. The school follows the Dutch national curriculum and promotes inclusivity by welcoming non-Muslim students. While it has faced criticism from local politicians, the school’s management and board have emphasized that it has no links to extremist ideologies.

Meer informatie over islamitische basisschool den haag vind je hier.

Zie hier meer: dungcutrangdiem.net/san-pham/hop-dung-dong-ho

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel islamitische basisschool den haag. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 88 islamitische basisschool den haag

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *