Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Lucienne van der Geld: Een Overzicht van Haar Inspirerende Loopbaan

Lucienne van der Geld: Een Overzicht van Haar Inspirerende Loopbaan

  • bởi
Tom Van Der Geld - Small Mountain (1986) Full Album

lucienne van der geld

Lucienne van der Geld: het befaamde brein achter het juridische adviesbureau marktleider op het gebied van het erfrecht.

Lucienne van der Geld is een Nederlandse autoriteit op het gebied van erfrecht. Ze is bekend als advocaat en als directeur van Adviesbureau Van der Geld voor Erfrecht, dat zij in 1997 oprichtte. Haar expertisie in het erfrecht komt voort uit haar wens om de belangen van cliënten die in een langslepende ruzie over erfenissen belandden, te behartigen. Van der Geld werkt nauw samen met bijvoorbeeld fiscalisten, notarissen en mediators om tot de meest optimale oplossing te komen en zodoende ook klanten te kunnen vertegenwoordigen in rechtszaken.

In de loop der jaren heeft zij ook diverse publicaties op haar naam staan op het gebied van erfrecht. Zij verzorgt daarnaast ook regelmatig lezingen en workshops bij organisaties als notaris- en advocatenorganisaties. Haar bijdrage aan het erfrecht heeft haar meerdere prijzen en erkenningen opgeleverd, waaronder de Moeder Teresa Award in 2010.

Oprichting van Adviesbureau Van der Geld

Van der Geld merkte tijdens haar werk als advocaat dat er vaak sprake was van een gebrek aan kennis en ervaring bij cliënten over erfrechtelijke kwesties. Vaak komen erfkwesties pas aan het licht na overlijden van een familielid, waardoor het moeilijk kan zijn om snel geschikte hulp te vinden. Van der Geld besloot daarom om in 1997 haar eigen adviesbureau op te richten dat zich specifiek richt op erfrecht. Het doel was om cliënten te helpen bij alle aspecten van de afwikkeling van een nalatenschap.

Bij het Adviesbureau Van der Geld voor Erfrecht werken advocaten, juridische en financiële experts en mediators. Zo is het mogelijk om rechtshulp op maat te bieden waaronder juridische begeleiding bij geschillen, mediation en het opstellen van testamenten.

De werkwijze van Adviesbureau Van der Geld is inmiddels meermaals onderwerp geweest van televisieprogramma’s en artikelen. Zo was er in 2015 bijvoorbeeld een special van televisieprogramma ‘In één dag rijk’ waarin Lucienne van der Geld werd gevolgd gedurende de afwikkeling van een erfenis. Dit programma laat zien wat er allemaal komt kijken bij de afwikkeling van een erfenis en welke rol Van der Geld daarin kan spelen.

Bekende erfrechtelijke kwesties

Van der Geld is betrokken geweest bij verschillende bekende erfrechtelijke kwesties. In 2013 behandelde zij bijvoorbeeld de zaak van ‘Hansje’, waarbij de vrouw haar erfenis aan een kattenasiel naliet. Het Zeeuwse dierenasiel werd na het overlijden van de vrouw erfgenaam en kreeg daarmee niet alleen haar huis en bankrekening, maar ook de zorg voor haar 15 katten. De zaak kreeg veel media-aandacht en mede door de inzet van Van der Geld kreeg het asiel uiteindelijk de erfenis.

In 2017 stond Van der Geld een van de langstlopende erfenisaffaires in Nederland bij. Het ging om de erfenis van een weduwe en haar broer, die samen een fortuin nalieten. Er was al jarenlang ruzie over de verdeling van de erfenis tussen vier kinderen en een kleinzoon. Van der Geld bood mediation aan, om de partijen uit hun langlopende strijd te halen. Dit bood uiteindelijk het gewenste resultaat en er werd een regeling getroffen.

Lucienne van der Geld als auteur en spreker

Naast haar werk bij Adviesbureau Van der Geld, heeft Van der Geld zich ook ingezet als auteur en spreker. Zo heeft zij meerdere boeken geschreven in samenwerking met anderen over erfrecht. De boeken bieden informatie en advies voor lezers die zich willen verdiepen in erfrechtelijke kwesties en vooral ook voor (toekomstige) erflaters. In haar laatste boek ‘Een prachtig testament’ legt Van der Geld vooral de nadruk op het belang van een goed testament. Het boek begeleidt mensen die hun eigen testament willen opstellen, waarbij het erom gaat geld en bezittingen op een kwalitatieve wijze na te laten.

Van der Geld verzorgt regelmatig lezingen en workshops over diverse erfrechtelijke kwesties. Haar sprekerschap is met name gericht op notaris- en advocatenorganisaties en soms ook voor specifieke doelgroepen als erfgenamen van vermogende steden. In haar workshops legt ze uit waar erfgenamen rekening mee moeten houden tijdens de afwikkeling van een nalatenschap. Zo benadrukt zij het belang van goede documentatie en inventarisatie van de waarde van de erfenis. Verder licht zij toe hoe erfgenamen in gesprek kunnen gaan met elkaar over het verdelen van het vermogen. Vragen als “Wie krijgt wat?” en “Hoe willen we verder?” komen dan aan de orde.

Veelvoorkomende problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap

Lucienne van der Geld is niet alleen gespecialiseerd in oplossingen op erfrechtgebied, zij heeft ook expertise opgebouwd in de meest voorkomende problemen bij nalatenschappen. Aan de hand van haar praktijkervaringen identificeert Van der Geld hieronder twee veelvoorkomende problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap:

1. Problemen veroorzaakt door kinderen van de overledene

Vaak ontstaan er problemen doordat één of meer kinderen van de overledene menen dat zij onvoldoende of onterecht zijn bedeeld. Zij erfenis is niet naar hun wens verdeeld of er zou sprake zijn van een onterechte betaling aan een andere erfgenaam. Het gaat hierbij vaak om emoties die lang kunnen doorwerken. Het is dan ook belangrijk om dit onderwerp zo snel mogelijk te bespreken om langer lopende problemen te vermijden.

2. Problematische verdeling van de erfenis

Een ander probleem dat vaak speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap, is de verdeling van de nalatenschap. In de meeste gevallen zijn er meerdere erfgenamen en deze moeten in onderling overleg tot een verdeling van de nalatenschap komen. Dit kan lastig zijn, omdat iedere erfgenaam een bedrag van het erfdeel kan opeisen en dit kan leiden tot situaties waarin een nabestaande met schulden achterblijft of het familiebedrijf moet verlaten.

Het is dus essentieel om de juiste expertise in te schakelen wanneer de afwikkeling van een nalatenschap gepaard gaat met problemen. Advies kan worden ingeroepen om de verdeling van een erfenis te regelen, om hulp te krijgen bij het oplossen van conflicten of om te komen tot de juiste documentatie en inventarisatie van de erfenis.

FAQs:

1. Wat doet een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat helpt particulieren en ondernemers bij het regelen en afhandelen van erfrechtelijke kwesties. Een erfrecht advocaat verleent juridisch advies, biedt bijstand bij de afhandeling van een nalatenschap en verdedigt indien nodig de belangen van zijn cliënt in procedures.

2. Hoe vind je de beste erfrecht advocaat?

Het vinden van de juiste erfrecht advocaat is belangrijk, aangezien nalatenschappen vaak complexe situaties met zich meebrengen. Het is daarbij dan ook belangrijk om een gespecialiseerde erfrecht advocaat te vinden. Begin met een online zoekopdracht naar advocatenkantoren of gespecialiseerde erfrechtadvocaten en kies voor een advocaat met goede recensies van eerdere klanten.

Daarnaast is het ook aan te raden om de advocaat te vragen naar zijn/haar expertise op het gebied van erfrecht en wat zijn/haar tarieven zijn. Een oriënterend gesprek met de advocaat kan helpen om een goede keuze te maken.

3. Wat houdt erfrecht eigenlijk in?

Erfrecht omvat alle juridische aspecten met betrekking tot overerving en nalatenschappen van overledenen. Het erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn, welke goederen er in de nalatenschap zitten en hoe deze worden verdeeld.

4. Wat te doen bij een nalatenschap?

Wanneer er iemand overlijdt, moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Dit houdt in dat alle goederen en schulden in kaart worden gebracht en verdeeld moeten worden onder de erfgenamen. Het is belangrijk om een notaris in de arm te nemen en afspraken op papier te zetten. Een notaris kan de verdeling van het vermogen vastleggen waardoor de kans op een ruzie achteraf minder groot is.

5. Wat is het belang van een testament?

Een testament is zeer belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om te bepalen wat er met vermogen en andere zaken gebeurt na overlijden. Het kan bijvoorbeeld bepaalde erfgenamen uitsluiten, de nalatenschap overdragen aan een goed doel of zorgen voor meer flexibiliteit bij de verdeling. Met een testament kan men invloed uitoefenen op het verdeelproces en daarbij ook de kwaliteit van de overwegingen van de betrokken partijen in verzekeren.

6. Hoe lang na overlijden mag er nog geld worden teruggeëist?

Een van de weinige vervaltermijnen bij het erfrecht is die voor vorderingen tot terugvordering van schenkingen die binnen 180 dagen voor overlijden zijn gedaan. De wettelijke vervaltermijn is vijf jaar. Dit betekent dat schenkingen die bijvoorbeeld vijf jaar na overlijden nog worden ontdekt, niet meer kunnen worden teruggevorderd.

7. Moet er na overlijden altijd erfbelasting worden betaald?

Nee, niet altijd moet de overgebleven familie erfbelasting betalen. Het is wel verplicht om aangifte te doen van de erfenis. Wanneer de overledene een partner had, valt de nalatenschap hier niet onder. Kinderen betalen geen erfbelasting tot een bepaalde waarde van de erfenis. De exacte vrijstelling hangt af van de relatie van de erfgenaam tot de overledene en (neven) familie.

Trefwoorden gezocht door gebruikers:

Bekijk de video over “lucienne van der geld”

Tom Van Der Geld – Small Mountain (1986) Full Album

Zie meer informatie: dungcutrangdiem.net

Afbeeldingen gerelateerd aan lucienne van der geld

Tom Van Der Geld - Small Mountain (1986) Full Album
Tom Van Der Geld – Small Mountain (1986) Full Album

Meer informatie over lucienne van der geld vind je hier.

Zie hier meer: Laatste 591 artikelen voor jou

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel lucienne van der geld. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 93 lucienne van der geld

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *