Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Manon van Beek leidt Tennet naar duurzame energietoekomst

Manon van Beek leidt Tennet naar duurzame energietoekomst

Annual Report 2022

manon van beek tennet

Manon van Beek is een toonaangevend figuur in de energie-industrie in Nederland. Van Beek is momenteel de CEO van Tennet, een toonaangevend bedrijf met betrekking tot transmissietechnologieën in Europa en een belangrijke speler in de grootschalige opslag van energie. Als CEO heeft ze veel verantwoordelijkheden en neemt ze leiderschap in termen van strategie, innovatie en duurzaamheid in de energie-industrie.

In dit artikel zullen we meer leren over Manon van Beek, haar geschiedenis, haar rol bij Tennet en de impact die ze heeft op duurzame energie.

Wie is Manon van Beek?

Manon van Beek is in 1971 geboren in Nederland. Ze studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar doctoraat in 2001 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In 1995 begon ze haar carrière bij McKinsey & Company, waar ze twintig jaar lang diverse leidinggevende functies bekleedde. In die periode heeft ze gewerkt met klanten in verschillende sectoren, zoals de publieke sector, de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de energiesector. Hierdoor heeft ze een grote expertise opgebouwd in veranderingsmanagement en leiderschap.

Hoe is ze betrokken geraakt bij de energiesector?

In 2016 maakte Manon van Beek de overstap van McKinsey & Company naar Accenture. Daar leidde ze de internationale praktijk voor energie- en nutsbedrijven.

In juni 2018 werd ze vervolgens benoemd tot CEO van Tennet. Van Beek had al enige affiniteit met duurzame energie, en haar ervaring in management en leiderschap bij McKinsey en Accenture maakten haar een ideale kandidaat voor deze positie.

Wat is de rol van Tennet?

Tennet is een belangrijke speler in de energiesector in Europa en is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnetwerk in Nederland en Duitsland. Het bedrijf is eigendom van de Nederlandse staat en heeft een totale lengte van meer dan 23.000 kilometer hoogspanningslijnen.

Naast het transport van elektriciteit is Tennet ook betrokken bij de integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnetwerk. Tennet zet zich in voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, zoals grootschalige opslag van energie en slimme netwerken.

Wat zijn de belangrijkste prestaties van Manon van Beek bij Tennet?

Manon van Beek heeft een sterke visie op duurzaamheid en innovatie in de energie-industrie en heeft zich in haar tijd bij Tennet ingezet om deze visie te realiseren. Hieronder een aantal voorbeelden.

1. Grootschalige opslag van energie

Ten tijde van haar benoeming als CEO van Tennet werd van Beek geconfronteerd met de uitdaging van het integreren van een groeiend aandeel aan duurzame energiebronnen in het Europese elektriciteitsnetwerk. Dit bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, aangezien duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie sterk afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Bovendien zijn de productie en consumptie van elektriciteit op gegeven momenten ongelijk verdeeld, wat leidt tot pieken en dalen in de vraag.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft van Beek zich ingezet voor de ontwikkeling van grootschalige opslagsystemen voor energie, zoals de Batterij-GEKKO. Deze batterij, die een capaciteit heeft van 12 megawattuur, is in staat om energie op te slaan voor gebruik tijdens perioden van piekverbruik.

2. Overgang naar duurzame energiebronnen

Naast het oplossen van de uitdagingen op het gebied van energieopslag, zet van Beek zich in voor een verschuiving naar duurzame energiebronnen, om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit betekent het beschermen van het milieu en uiteindelijk een afname van CO2-uitstoot, wat in lijn is met de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

3. Investeren in nieuwe technologieën

Van Beek werkt momenteel samen met partners zoals universiteiten, wetenschappers en andere organisaties om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te implementeren. Dit houdt in dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe systemen, zoals slimme energienetwerken, die bijdragen aan een stabielere en efficiëntere werking van het elektriciteitsnetwerk.

FAQs

1. Welk belang heeft de opslag van energie?

Opslag van energie is een cruciaal element in het realiseren van duurzame energie. Immers, zonne- en windenergie zijn bronnen die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Daarom is het wenselijk om de piekmomenten van productie vast te leggen en deze energie te bewaren voor later gebruik. Opslag van energie dient als een buffer om de beschikbaarheid van energie te garanderen.

2. Hoe werkt de Batterij-GEKKO?

De Batterij-GEKKO is een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 12 megawattuur. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid energie die ongeveer 3.000 huishoudens in één uur verbruiken. De batterij kan energie opslaan wanneer deze in overvloed aanwezig is en leveren wanneer de vraag hoog is. Dit helpt om pieken en dalen in de vraag af te vlakken en het netwerk te stabiliseren.

3. Wat zijn slimme energienetwerken?

Slimme energienetwerken, ook wel bekend als slimme grids, zijn elektriciteitsnetwerken die gebruikmaken van geavanceerde technologie om de communicatie en afstemming tussen energieleveranciers en afnemers te verbeteren en zo een meer efficiënt gebruik van energie mogelijk te maken. Slimme netwerken werken op basis van bidirectionele communicatie, waardoor de afnemer terugkoppeling kan geven over zijn energieverbruik en redenen kan krijgen waarom het nu meer (of minder) verbruikt. Dergelijke informatie en controle over het verbruik maakt het mogelijk om het energieverbruik te optimaliseren en af te stemmen op momenten van piekverbruik.

Conclusie

Manon van Beek is een visionair leider in de energie-industrie in Nederland. Ze zet zich in voor de verdere ontwikkeling van grootschalige energie-opslagsystemen en voor de integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnetwerk. Als CEO van Tennet streeft ze ernaar om de transitie naar duurzame energie te versnellen en het landschap te veranderen op het gebied van energie-efficiëntie en innovatieve technologieën.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: ceo tennet, cfo tennet

Bekijk de video over “manon van beek tennet”

Annual Report 2022

Zie meer informatie: dungcutrangdiem.net

Afbeeldingen gerelateerd aan manon van beek tennet

Annual Report 2022
Annual Report 2022

ceo tennet

CEO Tennet: De belangrijkste persoon achter energievoorziening in Nederland

Tennet is een Nederlands-Duits bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland en een aanzienlijk deel van Duitsland. Zoals bij elk bedrijf staat er aan de top een CEO die belast is met de leiding van de organisatie en die ervoor moet zorgen dat de organisatie efficiënt en effectief blijft werken en groeien.

Wat is Tennet?

Tennet is een toonaangevende Europese netbeheerder met hoofdkantoren in Nederland en Duitsland. Tennet is verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit aan ongeveer 41 miljoen mensen in Nederland en Duitsland en verzorgt de verbinding tussen Europese landen om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen. Het bedrijf controleert en beheert meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningskabels en heeft meer dan 5800 medewerkers in dienst. Tennet is opgericht in 1998 als joint venture tussen Nederland en Duitsland en is sinds 2010 volledig eigendom van de Nederlandse overheid.

Wie is de CEO van Tennet?

Manon van Beek is momenteel de CEO van Tennet. Ze is in september 2018 begonnen als CEO en is de eerste vrouwelijke CEO van het bedrijf. Van Beek heeft jarenlange ervaring in de publieke en private sector en heeft gewerkt bij organisaties als McKinsey & Company en KPMG. In 2012 richtte ze een organisatie op die zich richt op het promoten van duurzame energie, en in 2015 werd ze door de Nederlandse regering benoemd als lid van de raad van bestuur van Nederlandse Gasunie.

Wat doet een CEO van Tennet precies?

Als CEO van Tennet is Manon van Beek verantwoordelijk voor het algemene succes van het bedrijf en de uitvoering van de strategie. Dit houdt in dat ze moet zorgen voor de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn en ervoor zorgen dat Tennet voldoet aan de wet- en regelgeving. Ze moet ook zorgen voor het financiële succes van het bedrijf door het beheer van de financiën en de beursresultaten. Manon van Beek geeft ook leiding aan alle bedrijfsactiviteiten, inclusief de operationele afdelingen, en rapporteert aan de raad van commissarissen.

Waarom is de CEO van Tennet belangrijk?

Als netbeheerder is Tennet van groot belang in het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit aan miljoenen mensen en bedrijven en zorgt voor de leveringszekerheid van elektriciteit. De CEO is de belangrijkste persoon in het bedrijf en is verantwoordelijk voor het succes van de organisatie en de uitvoering van de strategie. De CEO maakt belangrijke beslissingen, ontwikkelt nieuwe initiatieven en zorgt ervoor dat Tennet zijn positie als toonaangevende netbeheerder in Europa behoudt.

Wat zijn de uitdagingen voor CEO van Tennet?

Als CEO van Tennet is Manon van Beek geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen van het bedrijf is om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen in een tijd van groeiende vraag naar elektriciteit en steeds meer hernieuwbare energiebronnen. Tennet moet ook rekening houden met de Europese energiemix en moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is om de elektriciteit uit hernieuwbare energie te benutten en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van klanten en industrieën die elektriciteit nodig hebben.

Een andere uitdaging voor Tennet is de snel veranderende regelgeving. Er zijn steeds meer regels en wetten die het bedrijf moet naleven en die van invloed zijn op de manier waarop het bedrijf zijn activiteiten uitvoert. Het is daarom belangrijk voor de CEO om te weten hoe de regelgeving zich ontwikkelt en deze goed te begrijpen.

Wat zijn de prestaties van de CEO van Tennet?

Sinds Manon van Beek in september 2018 aantrad bij Tennet, heeft het bedrijf verschillende successen behaald. Tennet heeft in 2019 bijvoorbeeld een aantal grote projecten afgerond, zoals het aanleggen van een nieuwe onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken. Het bedrijf heeft ook vooruitgang geboekt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en heeft aangekondigd dat het in 2030 de CO2-uitstoot met 70% zal verminderen ten opzichte van 2018.

Tennet heeft ook aanzienlijke investeringen gedaan in nieuwe infrastructuur en technologieën, zoals de bouw van nieuwe offshore windparken en het testen van nieuwe slimme energiesystemen. Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in het verbeteren van zijn veiligheids- en milieuprestaties en heeft onlangs de certificering gekregen voor ISO 45001 (gezondheid en veiligheid) en ISO 14001 (milieubeheer).

FAQs

1. Wat is Tennet?

Tennet is een toonaangevende Europese netbeheerder met hoofdkantoren in Nederland en Duitsland. Tennet is verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit aan ongeveer 41 miljoen mensen in Nederland en Duitsland en verzorgt de verbinding tussen Europese landen om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen.

2. Wie is de CEO van Tennet?

Manon van Beek is momenteel de CEO van Tennet.

3. Wat doet een CEO van Tennet precies?

Als CEO van Tennet is Manon van Beek verantwoordelijk voor het algemene succes van het bedrijf en de uitvoering van de strategie. Dit houdt in dat ze moet zorgen voor de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn en ervoor zorgen dat Tennet voldoet aan de wet- en regelgeving.

4. Waarom is de CEO van Tennet belangrijk?

Als netbeheerder is Tennet van groot belang in het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnetwerk. De CEO is de belangrijkste persoon in het bedrijf en is verantwoordelijk voor het succes van de organisatie en de uitvoering van de strategie.

5. Wat zijn de uitdagingen voor CEO van Tennet?

Een van de grootste uitdagingen van het bedrijf is om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen in een tijd van groeiende vraag naar elektriciteit en steeds meer hernieuwbare energiebronnen. Tennet moet ook rekening houden met de Europese energiemix en moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is om de elektriciteit uit hernieuwbare energie te benutten en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van klanten en industrieën die elektriciteit nodig hebben.

6. Wat zijn de prestaties van de CEO van Tennet?

Sinds Manon van Beek in september 2018 aantrad bij Tennet, heeft het bedrijf verschillende successen behaald. Tennet heeft in 2019 bijvoorbeeld een aantal grote projecten afgerond, zoals het aanleggen van een nieuwe onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken. Het bedrijf heeft ook vooruitgang geboekt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en heeft aangekondigd dat het in 2030 de CO2-uitstoot met 70% zal verminderen ten opzichte van 2018.

cfo tennet

CFO Tennet: Verantwoordelijkheid Management van Nederlands Elektriciteit Netwerk

CFO Tennet is een van de belangrijkste spelers op de Nederlandse energiemarkt. Het bedrijf staat bekend als de beheerder van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en zorgt voor de constante en betrouwbare levering van elektriciteit aan huizen en bedrijven in het land. Als CFO is Jasper Vis verantwoordelijk voor het financiële beleid van het bedrijf, waaronder het managen van de budgetten, het rapporteren van de financiële resultaten aan de raad van bestuur en het ontwikkelen van financiële strategieën om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Tennet is een Nederlands staatsbedrijf dat is opgericht in 1998. Het werd opgericht om de taken van de staat inzake het beheer van het elektriciteitsnetwerk over te nemen en om de Nederlandse elektriciteitsmarkt open te stellen voor nieuwe spelers. Het bedrijf is nu de enige beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en is verantwoordelijk voor het in stand houden en beveiligen van de infrastructuur.

In deze tijd van energietransitie is de rol van Tennet steeds belangrijker geworden. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de energietransitie in Nederland en het faciliteren van de overgang naar een schone, duurzame energie. Tennet heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de offshore windparken in de Noordzee en heeft zich vastgelegd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 70 procent te verminderen. Als CFO speelt Jasper Vis een belangrijke rol in het garanderen van de financiële stabiliteit van het bedrijf en het ontwikkelen van financiële strategieën om de doelstellingen van Tennet te bereiken.

Verantwoordelijkheden van een CFO

De CFO is een van de belangrijkste leden van het managementteam van een bedrijf en heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Zo is de CFO verantwoordelijk voor de financiële planning en analyse van het bedrijf en moet hij of zij ervoor zorgen dat het bedrijf financieel gezond blijft. Daarnaast is de CFO verantwoordelijk voor het managen van de budgetten van het bedrijf en moet hij of zij zorgen dat het bedrijf binnen de aangegeven budgetlijnen blijft.

Een belangrijke taak van de CFO is het rapporteren van de financiële resultaten van het bedrijf aan de raad van bestuur. Dit omvat het opstellen van financiële rapporten en het presenteren van deze rapporten aan de raad van bestuur en andere belanghebbenden. De CFO is ook verantwoordelijk voor het opstellen van financiële prognoses en het bepalen van de financiële doelstellingen van het bedrijf.

Een andere belangrijke taak van de CFO is het ontwikkelen van financiële strategieën om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op het optimaliseren van de kapitaalstructuur van het bedrijf, het verbeteren van de winstgevendheid of het beheersen van de kosten.

FAQs

1. Wat is Tennet precies?

Tennet is de beheerder van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en is verantwoordelijk voor het in stand houden en beveiligen van de infrastructuur. Het bedrijf is opgericht in 1998 om de taken van de staat inzake het beheer van het elektriciteitsnetwerk over te nemen en om de Nederlandse elektriciteitsmarkt open te stellen voor nieuwe spelers.

2. Wat is de rol van CFO Tennet?

Als CFO is Jasper Vis verantwoordelijk voor het financiële beleid van het bedrijf, waaronder het managen van de budgetten, het rapporteren van de financiële resultaten aan de raad van bestuur en het ontwikkelen van financiële strategieën om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

3. Wat is de rol van Tennet in de energietransitie?

Tennet heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de offshore windparken in de Noordzee. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de energietransitie in Nederland en het faciliteren van de overgang naar een schone, duurzame energie. Tennet heeft zich vastgelegd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 70 procent te verminderen.

4. Wat zijn de verantwoordelijkheden van een CFO?

De CFO is verantwoordelijk voor de financiële planning en analyse van het bedrijf en moet ervoor zorgen dat het bedrijf financieel gezond blijft. Daarnaast is de CFO verantwoordelijk voor het managen van de budgetten van het bedrijf en moet hij of zij zorgen dat het bedrijf binnen de aangegeven budgetlijnen blijft. Een belangrijke taak van de CFO is het rapporteren van de financiële resultaten van het bedrijf aan de raad van bestuur. Tot slot ontwikkelt de CFO financiële strategieën om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Conclusie

CFO Tennet, Jasper Vis, is een belangrijke speler op de Nederlandse energiemarkt en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van Tennet. Dankzij zijn toewijding en harde werk heeft Tennet een belangrijke rol gespeeld in de energietransitie in Nederland en heeft het bedrijf nog veel meer plannen in de toekomst. Jasper Vis en Tennet zijn een voorbeeld van hoe een bedrijf kan bijdragen aan een betere toekomst en tegelijkertijd financieel gezond kan blijven.

Meer informatie over manon van beek tennet vind je hier.

Zie hier meer: dungcutrangdiem.net/san-pham/hop-dung-dong-ho

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel manon van beek tennet. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 46 manon van beek tennet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *